spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Komplexné účtovné služby. Ekonomicko-poradenská činnosť.

Spracovanie a vedenie komplexného účtovníctva pre podnikateľské subjekty. Spracovanie daňových priznaní. Právny servis pre podnikateľské subjekty a občanov. Konzultácie v oblasti DPH. Riešenie a posúdenie trojstranných obchodov, . Zadefinovanie oslobodenia v rámci intrakomunitárnych dodávok. Registrácia tuzemských a zahraničných osôb za platiteľov DPH.           Zakladanie spoločnosti. Ekonomické poradenstvo. Ekonomický a účtovný dozor. Spracovanie analýz a manažérskych výsledkov. Vypracovanie posudkov a odborných stanovísk. Kurzy účtovníctva.

Užitočné linky:

www.financnasprava.sk

Overovanie IČ DPH v SR

Overovanie IČ DPH v EÚ

Živnostenský register

Obchodný register

Národná banka SR