spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Účtovníctvo

Na základe zmluvy o spolupráci naša spoločnosť preberá za vykonané účtovné služby zodpovednosť v zmysle dohodnutých podmienok, pričom v plnej miere garantujeme v súlade s platnou legislatívou správnosť zaúčtovania dokladov, ktoré klient predloží.
S klientom prekonzultujeme práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z postupov účtovania a usmerníme pri nárokovateľnosti nákladových položiek.

Podvojné účtovníctvo

fyzické osoby

verejné obchodné spoločnosti

spoločnosti s ručením obmedzeným

komanditné spoločnosti

akciové spoločnosti

neziskové organizácieJednoduché účtovníctvo

fyzické osoby

daňová evidencia

fyzické osoby