spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Zakladanie obchodných spoločností

Poradíme Vám pri výbere najvhodnejšej právnej formy Vášho podnikania a zabezpečíme potrebné činnosti súvisiace so založením živnosti pre fyzické osoby a založením obchodnej alebo kapitálovej  spoločnosti pre právnické osoby.
Komplexne spracujeme dokumentáciu súvisiacu so založením:
               v.o.s.(verejná obchodná spoločnosť),
               s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)
               k.s. (komanditná spoločnosť)
               neziskových organizácii
               občianskych združení

a za minimálne 5-10 pracovných dní dokážeme zabezpečiť zápis do Obchodného registra.
V prípade potreby poskytujeme klientom aj adresu pre sídlo spoločnosti prípadne pre doručovanie spolu s pravidelným preberaním listín a dokumentov od doručovateľov.