spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Február 2018 - v ŽILINE otvárame kurz podvojného a jednoduchého účtovníctva. Lektor Ing.Eva Barčíková, daňový poradca, súdny znalec. Kontakt:ebecon@ebecon.sk, tel.0915 274 010


Ponúkame Vám kurz jednoduchého účtovníctva akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou v účtovníctve. Kurz je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, pre podnikateľov, absolventov škôl, študentov či maturantov,ktorí si chcú obohatiť svoje znalosti. Ak máte záujem o tento kurz, pošlite nezáväznú žiadosť s Vašimi kontaktnými údajmi na email: ebecon@ebecon.sk. Otvorenie kurzu je podmienené pri prihlásení min 10 účastníkov. 

Akreditácia:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie:
3241/2011/51/1

Rozsah kurzu:
55 hodín

Cena kurzu:
225,50 € s možnosťou preplatenia nákladov prostredníctvom Úradu práce

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať ebecon@ebecon.sk. 
Bližšie informácie nájdete na
http://www.rodof.sk/index-php/kurzy-vedenia-uctovnictva/ 
http://www.rodof.sk/terminy-kurzov/  
Prostredníctvom uvedeného linku je možné zrealizovať aj prihlásenie do kurzu. Naša spoločnosť Vám garantuje vedenie kurzu pod našim vedením v Žiline a v Martine

100% preplatenie hodnoty kurzov úradom práce


Kurz podvojného účtovníctva

Ponúkame Vám kurz podvojného účtovníctva akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou v účtovníctve. Kurz je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých, pre podnikateľov, absolventov škôl, študentov či maturantov,ktorí si chcú obohatiť svoje znalosti.

Akreditácia:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Číslo akreditácie:
3241/2011/51/1

Rozsah kurzu:
120 hodín

Cena kurzu:
492 € s možnosťou preplatenia nákladov prostredníctvom Úradu práce

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať ebecon@ebecon.sk alebo +421 908 979 615. 
Bližšie informácie nájdete na
http://www.rodof.sk/index-php/kurzy-vedenia-uctovnictva/  http://www.nezamestnanost.sk/index.php/kurzy 
http://www.rodof.sk/terminy-kurzov/  
Prostredníctvom uvedeného linku je možné zrealizovať aj prihlásenie do kurzu. Naša spoločnosť Vám garantuje vedenie kurzu pod našim vedením v Žiline a v Martine.


100% preplatenie hodnoty kurzov úradom práce


Kurz personalistiky a mzdové účtovníctvo

Ponúkame Vám kurz personalistiky a mzdového účtovníctva, akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurzy vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou v účtovníctve. Kurz je vhodný pre mzdových účtovníkov, zamestnávateľov, zamestnancov a všetkých, ktorí chcú ovládať problematiku mzdovej agendy. Ak máte záujem o tento kurz, pošlite nezáväznú žiadosť s Vašimi kontaktnými údajmi na email: ebecon@ebecon.sk. Otvorenie kurzu je podmienené pri prihlásení min 10 účastníkov. 

Akreditácia:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR

Číslo akreditácie:
3241/2011/51/1

Rozsah kurzu:
65 hodín

Cena kurzu:
266,50 € s možnosťou preplatenia nákladov prostredníctvom Úradu práce

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať ebecon@ebecon.sk. 
Bližšie informácie nájdete na
http://www.rodof.sk/index-php/kurzy-vedenia-uctovnictva/ 
http://www.rodof.sk/terminy-kurzov/  
Prostredníctvom uvedeného linku je možné zrealizovať aj prihlásenie do kurzu. Naša spoločnosť Vám garantuje vedenie kurzu pod našim vedením v Žiline a v Martine

100% preplatenie hodnoty kurzov úradom práce