spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Ekonomické a obchodné služby

Predaj podniku a predaj časti podniku - komplexný právny servis, stanovenie všeobecnej hodnoty podniku znaleckým posudkom, účtovné a daňové posúdenie

Expertízna a znalecká činnosť v ekonomickej oblasti, ohodnotenie vozidiel, strojov a zariadení v spolupráci s partnerskou spoločnosťou (www.carexpert.sk)

Prekladateľská činnosť - odborná prekladateľská činnosť - preklad textov z/do AJ z/do SJ, z/do PL. 

Dodávka kotúčov do automatov na cestovné lístky podľa technickej špecifikácie a podľa grafického návrhu lícnej a rubovej strany papierového návinu kotúča.