spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Poradenstvo a dozor

Poradenstvo - ako podporná forma pre našich klientov od založenia spoločnosti až po konečné zaplatenie daní, odvodov a poplatkov.                    

Dozor –  ako forma podpory pre firmy, ktoré si interne zabezpečujú účtovníctvo a hľadajú legislatívnu oporu, pomoc pri spracovaní daňových priznaní, účtovných výkazov, pokladov pre bankové inštitúty... 

Požiadavky smerované od klientov spracujeme v dohodnutom termíne a v predpísanej forme. Dozor vykonáme osobne u klienta, prípadne inou vopred dohodnutou formou.