spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Dane a daňové poradenstvo

Registrácia a elektronické doručovanie - Poradíme Vám aké povinnosti Vám plynú pri začatí podnikania v súvislosti s registráciou na daňovom úrade, zabezpečíme Vám registráciu prípadne zrušenie registrácie na daňovom úrade, zriadime elektronické doručovanie za Vás alebo Vašu spoločnosť
Spracovanie a podávanie daňových priznaní, príprava transferovej dokumentácie - Spracujeme Vám daňové priznania v pravidelných intervaloch v súlade s platnou legislatívou, doručíme daňové priznania na príslušný Daňový úrad, zabezpečíme komunikáciu so správcom dane za Vás. Pripravíme a spracujeme transferovú dokumentáciu v súlade s § 18 Zákona o dani z príjmov.
Zastupovanie klienta pred správcom dane - V prípade Vašej daňovej kontroly Vás zastúpime pred správcom dane a pripravíme Vám odvolanie prípadne inú korešpondenciu ak nesúhlasíte s výrokom správcu dane. Zastupovanie jednorázovo počas výkonu daňovej kontroly alebo na vopred dohodnutý čas.

Konzultácie a daňové poradenstvo, stanoviská daňového poradcu, overenie účtovnej závierky pre dopravcov
- Poskytujeme konzultácie a daňové poradenstvo v oblasti DPH, Dane z príjmu, Spotrebných daní, Miestnych daní. Konzultácie sú osobné v priestoroch našich kancelárii vo vopred dohodnutom termíne, s vopred dohodnutou osobou. Konzultácie sú určené nielen pre našich klientov. Zmluvní klienti sú vybavení prednostne. Daňové poradenstvo je poskytované daňovým poradcom - Ing. Eva Barčíková.