spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Mzdy a personalistika

Personálna agenda v nadväznosti na požiadavky klienta a v súlade s platnou legislatívou.
Komunikácia so zamestnancami a oboznámenie s povinnosťami zamestnancov pri nástupe do zamestnania.


Spracovanie mzdovej agendy na mesačnej báze, registrácia spoločnosti v inštitúciach sociálneho a zdravotného zabezpečenia, prihlásenie na daňovom úrade, zabezpečenie elektronického doručovania, prihlásenie a odhlásenie zamestnancov, návrh a spracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplni, dohody o hmotnej zodpovednosti...
Odborný dohľad prí nábore a výbere zamestnancov. Kontrola a riadenie zamestnancov. Kontrola nedoplatkov v pravidelných intervaloch. Komunikácia s príslušnými inštitúciami.