spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri SR oddiel: Sro, vložka číslo: 57678/L, IČO: 46881387, DIČ:2023627342, IČ DPH:SK 2023627342

ebecon@ebecon.sk

Medzinárodné zdaňovanie


Konzultačné a poradenské služby pri medzinárodných obchodoch z pohľadu slovenských podnikateľov. 


Oblasť DPH - obchodovanie so štátmi v rámci EÚ a obchodovanie s tretími štátmi. Posúdenie oslobodenia pri obchodovaní s tovarom
Posúdenie a zabezpečenie zákonnej registrácie pre neplatiteľov DPH 

Oblasť dane z príjmov - Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a ich aplikácia v praxi. Príprava a spracovanie transferovej dokumentácie.